Goliatmusseron

15.08.2023

Den 10 augusti fann jag en av världens dyraste svampar, Goliatmusseron! I Uddevalla! Vid fotbasen av en gran. Normalt kan man finna den vid sandiga tallhedar uppe i norr.