Torka svamp

17.07.2022

TORKA SVAMP
Som utbildad svampkonsulent så brinner jag för att sprida kunskapen om att torka svamp.
Varför? Ja, det kan man undra men skälen är många.

Vi är faktiskt lite bortskämda i Sverige med vår unika Allemansrätt.
Det är inte så många andra länder som har något liknande - om ens något land?
Allemansrätt-Alle Mans Rätt...